Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie w kraju i na świecie dorocznych Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju Promocja młodych pianistów i udzielanie im pomocy w działalności artystycznej i szkoleniowej Utrwalanie i popularyzacja tradycji i dorobku Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju Organizowanie corocznych Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju Gromadzenie środków finansowych i materialnych, potrzebnych do zrealizowania celów wymienionych wcześniej

Dane naszego OPP: