Kilka słów o naszej organizacji:

a) wspieranie działań instytucji i organizacji zajmujących się opieką paliatywną i hospicyjną we Wrocławiu b) propagowanie w społeczeństwie opieki hospicyjnej. c) działalności charytatywnej d\) ochrony i promocji zdrowia

Dane naszego OPP: