Kilka słów o naszej organizacji:

A. Kontynuowanie, poznawanie i kultywowanie wielowiekowej tradycji ziem położonych pomiędzy dolną Wisłą a Niemnem; 0c358 Działanie na rzecz kulturowej i ekologicznej odbudowy tych ziem; C. Organizowanie i pogłębianie dialogu pomiędzy narodami związanymi z tym terytorium; D. Kształtowanie własnego ośrodka myśli twórczej;

Dane naszego OPP: