Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest urzeczywistnienie wizji świata, w którym każdej osobie przysługują prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych normach dotyczących praw człowieka.

Dane naszego OPP: