Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) organizowanie, świadczenie i rozwijanie sieci wsparcia-usług na rzecz osób głuchoniewidomych; 2 ) zwiększanie potencjału organizacyjnego Towarzystwa; 3 ) zwiększanie świadomości społeczeństwa nt. osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa; 4 ) pozyskiwanie środków na działalność statutową Towarzystwa

Dane naszego OPP: