Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest działanie na rzecz nauki poprzez: a) wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu, b) wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, c) wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących nauce w Polsce.

Dane naszego OPP: