Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie: 1 . pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 2 . działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem spoecznym; 3 . działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: