Kilka słów o naszej organizacji:

Popieranie i inicjowanie projektów związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie szlaku bojowego 24 Pułku Ułanów i 1 Dywizji Pancernej. Zaprezentowanie społeczeństwu współczesnego Wojska Polskiego poprzez zapewnienie udziału kompanii honorowej i orkiestry wojskowej WP, pokazy sprzętu wojskowego, uroczysty capstrzyk z apelem poległych, pokazy kawaleryjskie grup rekonstrukcyjnych w barwach 24 Pułku Ułanów, organizowanie spotkań kombatantów, sympatyków członków Koła z żołnierzami 24 batalionu ułanów, współpraca z 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu i 10 Brygadą Kawalerii Pancernej im. Germ. St Maczka w Świętoszowie,

Dane naszego OPP: