Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków samochodowych i innych klęsk żywiołowych.

Dane naszego OPP: