Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych, wychowujących w duchu katolickim, 2 ) świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej, finansowej, zmierzającej do poprawy warunków nauczania oraz rozwoju placówek, o których mowa w pkt 1 , 3 ) świadczenie pomocy dla uczniów wyżej wymienionych placówek, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez gromadzenie środków materialnych oraz zdobywanie wsparcia od osób fizycznych i instytucji na rzecz rozwoju placówek oświatowych wychowujących w duchu katolickim

Dane naszego OPP: