Kilka słów o naszej organizacji:

Celami statutowymi Fundacji są: - działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, - wspieranie polityki naukowej, edukacyjnej i kulturalnej Państwa oraz osób i instytucji działających na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury, a także wspieranie i wyróżnianie uczniów, studentów i młodych pracowników naukowych.

Dane naszego OPP: