Kilka słów o naszej organizacji:

1 . zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu, 2 . budowanie postaw solidarności społecznej, 3 . przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności.

Dane naszego OPP: