Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM KLU0c068 JEST ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH JAKO FORMY ROZWOJU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW W WYBRANYCH DYSCYPLINACH SZKOLENIA SPORTOWEGO.

Dane naszego OPP: