Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Kształtowanie oczekiwanego wizerunku zarządcy nieruchomości. 2 . Dbałość o właściwy poziom etyki zawodu zarządcy nieruchomości. 3 . Ochrona interesów zawodowych zarządców nieruchomości. 4 . Ochrona zasad konkurencji rynku zarządzania nieruchomościami. 5 . Działalność oświatowa z zakresu zarządzania nieruchomościami. 6 . Organizowanie sympozjów, konferencji, oraz wszelkich form szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami. 7 . Prowadzenie badań i studiów problematyki zarządzania nieruchomościami.

Dane naszego OPP: