Kilka słów o naszej organizacji:

AKTYWIZACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I SPRZĘŻONĄ.

Dane naszego OPP: