Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: poprawa warunków pobytu dzieci-pacjentów w publicznych zakładach służby zdrowia i opieki społecznej; poprawa warunków działania publicznych zakładów służby zdrowia i opieki społecznej zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Pediatrycznego WUM przy ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie, a także poprawa warunków działania oddziałów dziecięcych w publicznych zakładach służby zdrowia;fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: