Kilka słów o naszej organizacji:

Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty, wspieranie innowacyjności, zakup pomocy dydaktycznych, pomoc uczniom uzdolnionym z rodzin niezamożnych

Dane naszego OPP: