Kilka słów o naszej organizacji:

- zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej dorosłych osób niepełnosprawnych, - rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji, - obrona interesów osób niepełnosprawnych, - wspieranie inicjatyw gospodarczych członków stowarzyszenia, - niesienie pomocy osobom objętym działalnością stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej oraz w razie potrzeby charytatywnej, - prowadzenie na rzecz osób niepełnosprawnych działalności opiekuńczej, leczniczej terapeutycznej, edukacyjnej, wychowawczej i sportowo- rekreacyjnej - przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej

Dane naszego OPP: