Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji w zakresie: opieki, leczenia, edukacji, aktywizacji społecznej, zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego, sportu, rekreacji, kultury i sztuki.

Dane naszego OPP: