Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie: - nauki, edukacji, oświaty i wychowania, • wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych, • ochrony i promocji zdrowia, - działalności charytatywnej, - pomocy społecznej, • promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: