Kilka słów o naszej organizacji:

organizowania pomocy finansowej i rzeczowej dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej w wyniku chorób i nieszczęśliwych zdarzeń losowych - Zakup obiadów w stołówce szkolnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, nie otrzymujących pomocy z instytucji z powodu nie dopełnienia wymogów administracyjnych \( brak wniosków o pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej, brak zaświadczeń o zarejestrowaniu na bezrobociu lub osiągniętych zarobkach\), zakup leków dla dzieci niepełnosprawnych, dofinansowanie zakupu protezy.

Dane naszego OPP: