Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . podejmowanie wychowawczych, opiekuńczych działań, które wpłyną na poprawę sytuacji innych osób, przede wszystkim dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, 2 . profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z alkoholem, narkomanią i innymi uzależnieniami, 3 . działania na rzecz integracji rodziny.

Dane naszego OPP: