Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielanie pomocy: 1 . dzieciom osieroconym przez policjantów poległych w służbie 2 . wdowom po policjantach poległych w służbie.

Dane naszego OPP: