Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy, w szczególności medycznej i socjalnej, osobom starszym, chorym, osobom wymagającym rehabilitacji i opieki medycznej oraz osobom niepełnosprawnym. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP: