Kilka słów o naszej organizacji:

W ramach działalności nieodpłatnej Fundacja w 2016 roku: - zorganizowała w Szczecinie i Berlinie 3 wykłady i inne wystąpienia mające na celu upowszechnianie wiedzy o celu i działalności Fundacji, w tym i jej działalności wydawniczej (łączna liczba uczestników: 100 , z tego 60 Polaków oraz 40 Niemców\); - świadczyła doradztwo w sprawie przedsięwzięć służących pojednaniu między narodami polskim i niemieckim oraz integracji europejskiej; - zbierała kolejne eksponaty związane z historią Pomorza Zachodniego; - utrzymywała lapidarium przy kościele w Kulicach.

Dane naszego OPP: