Kilka słów o naszej organizacji:

wspieranie rozwoju kulturalnego ogółu społeczeństwa poprzez upowszechnianie kultury i sztuki ,jej popularyzację za pośrednictwem Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, pomoc Teatrowi w realizowanych przez niego przedsięwzięciach na rzecz rozwoju kulturalnego ogółu społeczeństwa. Ścisła współpraca z Teatrem, upowszechnianie wiedzy o Teatrze, edukacja teatralna, współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów ,odczytów, dyskusji, imprez, przeprowadzanie licytacji i konkursów

Dane naszego OPP: