Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie pomocy i opieki osobom z niepełnosprawnością w każdym wieku oraz organizowanie różnorodnych form kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub nieharmonijnie rozwijającej się oraz pomoc ich rodzinom.

Dane naszego OPP: