Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Aktywny udział w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianiu rekreacji ruchowej i profilaktyce zdrowotnej. 2 . Tworzenie warunków do uprawiania sportu wyczynowego i masowego, szczególnie w zakresie lekkiej atletyki dla osób po 35 roku życia. 3 . Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 4 . Tworzenie klimatu dla propagowania zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w każdym wieku. 5 . Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce w tym Mistrzostw Polski, Europy i Świata.

Dane naszego OPP: