Kilka słów o naszej organizacji:

Krzewienie miłości do Łodzi, pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie wiedzy o Łodzi 0374 historia, tradycje, współczesność 0374 poprzez organizowanie konkursów, wycieczek, spacerów, rajdów, prelekcji, spotkań itp.

Dane naszego OPP: