Kilka słów o naszej organizacji:

Do celów statutowych fundacji należy niesienie pomocy skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schroniskach, domach tymczasowych, domach zastępczych, udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, ochrony środowiska, ochrony zwierząt.

Dane naszego OPP: