Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób dotkniętych wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością, osób zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin lub opiekunów, w tym: 1 ) osób pochodzących ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym, 2 \) ofiar wypadków komunikacyjnych, 3 ) osób, których niepełnosprawność jest następstwem uszkodzenia Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego, ciężkiej choroby i chorób genetycznych, przez zapewnienie im pomocy w dążeniu do pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój oraz osiągnięcie niezależności społecznej.

Dane naszego OPP: