Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST POMOC OSOBOM AUTYSTYCZNYM I ZCECHAMI AUTYZMU, A TAKZE Z ZABURZENIAMI POKREWNYMI - ZWANYMI DALEJ OSOBAMI Z AUTYZMEM W ZAKRESIE: - EDUKACJI, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU - OCHRONY ZDROWIA - POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ RODZINOM, OPIEKUNOM, NAUCZYCIELOM I TERAPEUTOM OSÓB ZAUTYZMEM W ZAKRESIE: PODNOSZENIA POZIOMU WIEDZY I KWALIFIKACJI ZMIERZAJACEGO DO LIKWIDACJI OGRANICZEN FUNKCJONOWANIA WYNIKAJĄCYCH Z ICH NIEPEŁNOSPRAWNOSCI

Dane naszego OPP: