Kilka słów o naszej organizacji:

Klub Sportowy Siarka prowadzi wśród mieszkańców Tarnobrzega działalność sportową i wychowawczą oraz edukacyjną mającą na celu zapewnienie możliwości udziału w sporcie masowym, rekreacji ruchowej, zaś młodzieży uprawianie sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz nauki kształtowanie wśród swych członków i innych osób wartości moralnych i etycznych jak również integrację mieszkańców miasta Tarnobrzega poprzez organizację widowisk sportowych stanowiących formę rekreacji i wypoczynku.

Dane naszego OPP: