Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie kultury fizycznej 2 . Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej 3 . Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży i dzieci 4 . Krzewienia zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu

Dane naszego OPP: