Kilka słów o naszej organizacji:

opieka wychowawcza, społeczna i pedagogiczna, tak aby podopieczni stowarzyszenia mogli się przygotować do życiowych zadań, aby można było wykształcić ich na dojrzałych, twórczych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa, wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży, wspieranie tych szczególnie pochodzących ze wsi i z ubogich rodzin, nauka zasad komunikacji społecznej i umiejętności rozwiązywania konfliktów, integracja i aktywizacja środowiska, zapewnienie materiałów niezbędnych do zajęć, szkolenia dla kadry opiekującej się dziećmi, dostęp do internetu i materiałów pomocniczych

Dane naszego OPP: