Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zadania Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez : 1 .organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości, 2 .organizowanie spośród swoich członków jednostki operacyjno - technicznej do walki z pożarami i innymi klęskami, 3 .przedstawianie organom władzy i administracji państwowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej , 4 .szkolenie pożarnicze członków i organizowanie szkolenia ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej , 5 .organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej, 6 .organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalnej, 7 .prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000097062
  • e-mail: blaszczak87@wp.pl
  • Telefon: 601767339
  • Adres: UL. KRZEPICE 194, 42-160 ZAJĄCZKI PIERWSZE