Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczne i realizacja jej obejmuje sferę nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Działalność ta stanowi działalność pożytku publicznego i obejmuje sferę zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa i jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: