Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: