Kilka słów o naszej organizacji:

FUNDACJA ZAPEWNIA UTRZYMANIE I FUNKCJONOWANIE MUZEUM EMILA ZEGADŁOWICZA W GORZENIU GÓRNYM. Podstawową formą działania Fundacji jest organizowanie zwiedzania z przewodnikiem i prelekcja w składającym się obecnie z 11 sal muzeum Emila Zegadłowicza dla osób indywidualnych i wycieczek grupowych . Liczne wpisy do księgi gości krajowych i zagranicznych świadczą o popularności i potrzebie istnienia placówki . Jest ona ważnym elementem integracji dla młodzieży i społeczności lokalnej a część terenu jest także wykorzystywana sportowo i rekreacyjnie .

Dane naszego OPP: