Kilka słów o naszej organizacji:

94.99 .Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - promowanie twórczości muzycznej dla dzieci i młodzieży, 94.99 .Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - wspieranie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży, 94.99 .Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - organizowanie i patronowanie imprezom kulturalnym i artystycznym z udziałem dzieci i młodzieży, 94.99 .Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH

Dane naszego OPP: