Kilka słów o naszej organizacji:

Głównym celem TPR jest przeciwdziałanie osamotnieniu dziecka. Celami szczegółowymi TPR są: 1 .Podejmowanie działań w zakresie opieki i wychowania dziecka. 2 .Podejmowanie działań w zakresie edukacji społecznej i obywatelskiej. 3 .Podejmowanie działań z zakresu nauki, edukacji i oświaty. 4 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu. 5 . Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dane naszego OPP: