Kilka słów o naszej organizacji:

SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W WYBRANYCH DYSCYPLINACH SPORTU,PROMOWANIE I ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD ŻOŁNIERZY,PRACOWNIKÓW WOJSKA ICH RODZIN, MIESZKAŃCÓW Z TERENU DZIAŁALNOŚCI KLU0c068, UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA, W TYM PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU DYSCYPLIN SPORTOWO UŻYTECZNYCH DLA WOJSKA ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ DLA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dane naszego OPP: