Kilka słów o naszej organizacji:

organizowanie i finansowanie zakupu podręczników, materiałów szkolnych i pomocy naukowych, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom w/w, organizowanie i finansowanie wypoczynku wakacyjnego i w okresie ferii szkolnych, organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie ochrony środowiska, wyszukiwanie mlodych talentow ze szkol podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, wyprawki szkolne dla dzieci z biednych rodzin, Wigilia dla ubogich.

Dane naszego OPP: