Kilka słów o naszej organizacji:

1) Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu, 2) Tworzenie warunków do uprawiania sportu dla zawodników klubu, podnoszenie ich umiejętności sportowych oraz poziomu sportowego, 3) Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu, 4) Kształtowanie postaw tolerancji i ducha walki sportowej, 5) Rozwój i popularyzacja koszykówki na terenie swojej działalności, 6) Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, 7) Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.

Dane naszego OPP: