Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działań Fundacji jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. Cele statutowe obejmują prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

Dane naszego OPP: