Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy dzieciom i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania i kształcenia. Pomoc ta kierowana jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia. Pomoc kierowana jest również dla rodzin. Działania Fundacji skierowane są również do wszystkich osób, od których w jakikolwiek sposób zależą istotne sprawy dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: