Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Wartość pomocy zrealizowanej w 2016 roku była znacznie niższa niż w 2014 i 2015 roku. Stowarzyszenie, z uwagi na brak możliwości pozyskiwania środków z darowizn – 1% za 2014 rok zmuszone było do poszukiwania innych źródeł finansowania swojej działalności statutowej. Środki pozyskane z 1% za rok 2015 były dostępne dopiero w drugim półroczu 2016 roku-łącznie 44977,70 zł. Członkowie Stowarzyszenia podejmowali różnorodne działania mające na celu pozyskanie funduszy na tę działalność, w tym zbiórki, kwesty. Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili szereg akcji informacyjno- promocyjnych. Dzięki przeprowadzonym akcjom Stowarzyszenie pozyskało również środki finansowe z darowizn wpłacanych na rachunek bankowy Stowarzyszenia -łącznie 8430,05 zł. W ramach zbiórek publicznych uzyskano fundusze w łącznej kwocie 7261,66 zł, i były to: -spotkania sportowe w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach - zbiórki na rzecz Przemka - łącznie 5928,36 zł, - mecz na stadionie Wigry - zbiórka na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia – 1333,30 zł. Fundacja FANIMANI dokonała darowizny w wysokosci- 78,39 zł. Pozostała część łącznej sumy darowizn-została wpłacona na konto przez osoby fizyczne-w wysokości- 1090,0 zł.

Dane naszego OPP: