Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe: 1 . Ochrona i promocja zdrowia, zwłaszcza w zakresie chorób układu krążenia, 2 . Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, zwłaszcza w zakresie kardiologii.

Dane naszego OPP: