Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działania na rzecz osób odbywających karę pozbawienia wolności prowadzone w formie bezpośrednich wizyt na terenie Zakładów Karnych : ZK nr 1 we Wrocławiu, ZK w Wołowie oraz ZK we Wrocławiu przy ul.Świebodzkiej .Rozmowy w czasie spotkań miały charakter edukacyjny i prawny. Działania organizacji były także związane z pomocą materialną np. w postaci okularów, artykułów piśmiennych , materiałów higienicznych w postaci środków do prania czy mydeł i innych rzeczy codziennego użytku . Podobnie jak w poprzednich latach członkowie instytucji utrzymywali kontakty listowne z rodzinami i prowadzili korespondencje ze skazanymi.Dyżury odbywały się regularnie w drugą i czwartą środę miesiąca pomijając przerwę wakacyjną (13.07-19.10- 2016). W Zakładzie Karnym w Wołowie na konkretne osoby przekazano konkretne pozycje książkowe czy wydruki konkretnych akt prawnych bądź kodeksów itp. W Zakładzie Karnym nr.1 we Wrocławiu przy ulicy Kleczkowskiej w czasie 14 dyżurów pełnionych przez członków Towarzystwa zostało przeprowadzonych 50 rozmów ze skazanymi, z niektórymi spotykano się wielokrotnie.W czasie dyżurów również sami skazani wnosili o wsparcie w formie zakupu okularów, które przekazywano w oparciu o recepty okularowe W przypadku przewiezienia do innych zakładów karnych czy aresztów wykonywane okulary były wysyłane poczta do innych placówek.

Dane naszego OPP: