Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki nożnej. Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci uprawiających piłkę nożną. Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu. Działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego z Klubem Sportowym WARTA Słońsk. Rozwój sportu kwalifikowanego, organizacja zgrupowań, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, zapewnienie opieki szkolnej dla sportu kwalifikowanego, promowanie gminy na zewnątrz.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000092718
  • e-mail: monika.mtx@gmail.com
  • Telefon: 512114176
  • Adres: UL. 3 LUTEGO 44/5, 66-436 SŁOŃSK